AVANTI

Biuro podróży

Podróżuj z nami !
...

Nasza oferta

Bilety - lotnicze, promowe, autokarowe
Wycieczki
Wczasy


...

Europa

Przewozy autokarowe i przesyłki


Polski Fundusz Rozwoju


Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe AVANTI Bolesław Wolanin z siedzibą w Sanoku przy ul. Kościuszki 12 otrzymało Subwencję Finansowa 2,0, jako pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju art. 21a ust. 1.

Podmiot udzielający wsparcia: Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000466256, NIP 7010374912, REGON 146615458.

 

Adress


ul.Kosciuszki 12, 38-500 Sanok

Telefon


+48 13 464 66 01