Ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I.

Treść zapytania:
Ogłoszenie - pdf

Ogłoszenie - doc

Załączniki do zapytania ofertowego 1.4 POPW - doc

Załączniki do zapytania ofertowego 1.4 POPW - pdf